Nové povinnosti prodávajících v oblasti spotřebitelského práva

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 16. 11. 2022 podepsal prezident zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jenž byl v Parlamentu České republiky projednáván jako sněmovní tisk č. 213 (dále jen „novela“). Nová a přísnější pravidla budou dopadat mimo jiné na slevové akce, zveřejňování recenzí výrobků a uplatnění práv z vadného plnění. Zákon nabyde účinnosti na konci tohoto roku.

Nové povinnosti prodávajících v oblasti spotřebitelského práva
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
 
Falešné slevy
Typickou obchodní praktikou prodávajících je umělé zvyšování cen před jejich zlevněním tak, aby kupující za zboží ve slevě ve skutečnosti nezaplatil nižší cenu. Novela si klade za cíl těmto falešným slevám a klamání spot