Časové rozlišení a dohadné účty v cizí měně

Vydáno: 14 minut čtení

O časovém rozlišení nákladů a výnosů lze s mírnou nadsázkou tvrdit, že víme (téměř) všechno. Není divu, jedná se o jednu ze základních účetních zásad. Nebudeme se k této zásadě vracet a opětovně ji rozebírat, ale podrobněji se zaměříme na specifickou oblast, a to na časové rozlišení nákladů a výnosů, které plynou z cizoměnových závazkových vztahů. Tedy z takových pohledávek a závazků, které jsou sjednány a následně budou plněny v jiné než tuzemské měně. Je zřejmé, že i účty časového rozlišení je nutné paralelně vést v cizí měně za účelem možnosti zjištění jejich cizoměnového zůstatku, nicméně vzhledem k tomu, že účetnictví se vede pouze v české měně, rozebereme otázku přepočtu na českou měnu, a to nejen k datu vzniku účetního případu, ale také k rozvahovému dni. Tím se dostaneme ke kombinaci dvou často řešených témat, a to časového rozlišení a přepočtů cizích měn na českou měnu.

Časové rozlišení a dohadné účty v cizí měně
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Důvody vzniku časového rozlišení v cizí měně
Pokud je daná skutečnost, kterou účetnictví zobrazuje, sjednána v cizí měně, přičemž náklady či výnosy z této skutečnosti zasahují do jiného období, než je období vzniku účetní operace, je nutné použít účty časového rozlišení. Jedná se o účty 381-Náklady příštích období, 382-Komplexní náklady příštích období, 383-Výdaje příštích období, 384-Výnosy příštích období a 385-Příjmy příštích období. Uveďme si některé praktické příklady cizoměnového časového rozlišení.
PŘÍKLAD 1
Nájemné placené předem
Nájemní smlouva stanoví platbu nájemného v eurech, a to vždy k 20. dni posledního měsíce kalendářního čtvrtletí na období následujícího čtvrtletí. Pronajímatel bude k datu přijetí platby na svůj účet vedený v eurech účtovat o výnosu příštích období. Pro přepočet cizí měny na českou měnu použije kurs, který podle vnitřní účetní směrnice v účetní jednotce platí k datu vzniku účetního případu. Obdobně nájemce bude účtovat o platbě cizoměnového závazku a nákladu příštích období. I nájemce pro přepočet cizí měny na českou měnu použije kurs, který podle vnitřní účetní směrnice v účetní jednotce platí k datu vzniku účetního případu. Je zřejmé, že na obou stranách bude účtováno o stejné hodnotě cizí měny, nicméně korunové vyjádření může být u pronajímatele i nájemce odlišné v závislosti na volbě přepočítacích kursů.
PŘÍKLAD 2
Nevyfakturovaná oprava budovy
Účetní jednotka uzavřela smlo