Absence zaměstnanců a fiktivní plnění

Vydáno: 1 minuta čtení

K tomu, že dodavatelské společnosti (s výjimkou Group Analysis) neměly žádné zaměstnance, se krajský soud vyjádřil v bodě 64 rozsudku a žalovaný v bodě 31 svého rozhodnutí. Správce daně z toho nedovozuje, že fakturovaná plnění nebyla vůbec poskytnuta; stejně tak skutečnost, že dodavatelé neměli zaměstnance, podle něj automaticky neznamená fiktivní plnění.

 

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád