Povinnost opravy odpočtů DPH při ukončení činnosti

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. 10. 2022 ve věci C 293/21 Vittamed technologijos

Povinnost opravy odpočtů DPH při ukončení činnosti
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty