Vyznáte se v nejdůležitějších termínech celních předpisů? Otestujte se, zda dokážete pracovat se zásadními pojmy a principy celního řízení.

Vydáno: 11 minut čtení

Celní řízení je základním prvkem, kterým komunikujeme s celní správou. Celní správa plní pro EU mnoho funkcí. Lze zmínit zejména berní (tj. výběr formy poplatku v podobě cla), ochranářskou (tj. prostřednictvím obchodně-politických opatření omezit, či dokonce zakázat obchod s vybranými zeměmi, a naopak prostřednictvím zvýhodněných cel podpořit preferované země) a třeba statistickou (tj. evidenci toho, co jde z EU ven, a co jde ze třetích zemí naopak do EU). Těch funkcí lze najít přirozeně ještě více, avšak výše uvedené mohou být těmi nejvíce viditelnými a lze konstatovat, že jejich významnost je poměrně zřejmá. Vyznáte se v nejdůležitějších pojmech?

Vyznáte se v nejdůležitějších termínech celních předpisů? Otestujte se, zda dokážete pracovat se zásadními pojmy a principy celního řízení.
Ing.
Vladimír
Zdražil
OTÁZKA č. 1:
EU má jednotný celní sazebník pro všechny členské státy. Co by měl začínající dovozce udělat před tím, než uzavře kupní smlouvu s dodavatelem ze třetí země?
a)
nastudovat si § 66 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
b)
objasnit si obsah VDD a MRN,
c)
ujistit se, že dovoz konkrétního zboží z konkrétní třetí země je vůbec povolen.
Správná odpověď: c)
– Samotné celní řízení při dovozu nemusí být až tak náročnou věcí za předpokladu, že si dovozce ověřil některé podstatné okolnosti ke konkrétní dovozní transakci. Jde o tzv. komerčně-politické právní předpisy vydávané EU, které stanovují na jedné straně problémové zboží a na straně druhé problémový původ. Může se tudíž dovozci stát, že ze slibně vypadajícího obchodu se zajímavým obch