Poskytování digitálního obsahu dle novely občanského zákoníku

Vydáno: 5 minut čtení

Novela spotřebitelského práva, kterou přinesl zákon č. 374/2022 Sb. 1 a o které jsme se zmiňovali již v příspěvcích v minulých vydáních časopisu UNES, zavedla kromě nových pravidel pro e-shopy také nový smluvní typ – smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. 5. 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a zákonodárce se jí rozhodl v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vyčlenit nový oddíl s ustanoveními § 2389a až § 2389u.

Poskytování digitálního obsahu dle novely občanského zákoníku
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
Co si můžeme představit pod pojmem „digitální obsah“? Digitálním obsahem jsou data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě. Zahrnuje například videosoubory, audiosoubory, hudebn&iacut