Chyby v účetnictví a daňová uznatelnost

Vydáno: 1 minuta čtení

…samotná skutečnost, že o výdaji nebylo v souladu s účetními předpisy účtováno, resp. nebyla vedena skladová evidence, za situace, kdy nebylo pochyb o jeho vynaložení, nic nevypovídá o tom, zda byl vynaložen dle § 24 zákona o daních příjmů.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Chyby v účetnictví a daňová uznatelnost
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2022, sp. zn. 5 Afs 169/2021, www.nssoud.cz
Chybovat je lidské. Proto i účetnictví může mít chyby. Ani jejich existence ale bez dalšího neznamená, že by správce daně mohl vyloučit výhodu, které se daňový subjekt dovolává. Na to zde poukázal Nejvyšší správní soud, když neshledal příčinnou souvislost mezi nesprávným účtováním a právem uplatnit účtovanou položku jako náklad.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA