Zjišťování přeplatku u různých správců daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2022, čj. 2 Afs 407/2020-32

Zjišťování přeplatku u různých správců daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád