Judikatura v daňové praxi: V pozici prostředníka třístranného obchodu je zásadní na vystavenou fakturu uvést text „daň odvede zákazník“

Vydáno: 6 minut čtení

Rozsudek SD EU ve věci C-247/21 „Luxury Trust Automobil GmbH“ ze dne 8. 12. 2022, který konstatoval, že zpětně nelze splnit podmínky pro třístranný obchod.

 

Judikatura v daňové praxi
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce
Uvědomuji si, že třístranný obchod nemusí být pro každého plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „plátce DPH“) zajímavý, ale kdyby jednou byl sám v pozici prostředníka třístranného obchodu, pak
je zásadní na vystavenou fakturu uvést text „daň odvede zákazník“,
tak jak to vy