Oznámení podmíněného osvobození příjmu dle § 4b odst. 2 ZDP

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon o daních z příjmů upravuje možnost osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí u poplatníků daně z příjmů fyzických osob v rámci § 4 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), konkrétně jde o odstavec 1 písm. a) (s použitím časového testu, po který měl prodávající v nemovitosti bydliště) a o odstavec 1 písm. b) (s použitím časového testu, po který prodávající nemovitost vlastnil).

 

Oznámení podmíněného osvobození příjmu dle § 4b odst. 2 ZDP
Ing.
Ivan
Macháček
 
Osvobození příjmu z prodeje rodinného domu a jednotky podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP
Podle tohoto ustanovení je od daně z příjmů fyzických
osob osvobozen:
příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm
prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem;
příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm
prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.
Osvobození od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP se nevztahuje na příjmy:
z prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
z budoucího prodeje těchto nemovitých věcí, uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem,
z budoucího prodeje těchto nemovitých věcí, uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku.
 
Osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP
Podle tohoto ustanovení je od daně z příjmů fyzických
osob osvobozen:
  • př&i