Daň z přidané hodnoty (právo nakládat se zbožím jako vlastník)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2022, čj. 8 Afs 206/2020-60

Daň z přidané hodnoty (právo nakládat se zbožím jako vlastník)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty