Daň z přidané hodnoty (částečné uznání nároku na odpočet daně)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2023, čj. 1 Afs 101/2021-42

Daň z přidané hodnoty (částečné uznání nároku na odpočet daně)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty