Daň z přidané hodnoty (nespolehlivý plátce)

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2022, čj. 10 Afs 513/2021-48

Daň z přidané hodnoty (nespolehlivý plátce)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
<