Sazby DPH u služeb

Vydáno: 24 minut čtení

V článku je nejprve shrnuto základní vymezení sazeb daně a návazně obecná pravidla pro stanovení sazeb DPH u služeb. V dalším textu jsou s využitím příkladů vymezeny služby, pro které platí základní sazba daně a první a druhá snížená sazba daně. V závěru je stručně upozorněno na záměr Ministerstva financí sjednotit dosavadní dvě snížené sazby daně na jednu sníženou sazbu a dopady tohoto očekávaného opatření na sazby daně u služeb.

Sazby DPH u služeb
Ing.
Václav
Benda
U většiny služeb se uplatní podle § 47 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), základní sazba daně ve výši 21 %. Vedle základní sazby daně jsou v České republice využívány dvě snížené sazby daně, a to první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. První snížená sazba daně 15 % se uplatňuje u služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o DPH a také u některých dalších služeb uvedených v § 47 odst. 5 zákona o DPH a u vymezených stavebních a montážních prací uvedených v § 48 a § 49 zákona o DPH. U služeb uvedených v příloze č. 2a k zákonu o DPH a u služeb uvedených v § 47 odst. 6 zákona o DPH se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.
 
Základní vymezení sazeb daně
Podle § 47 odst. 1 zákona o DPH je základní sazba daně od 1. 1. 2015 stanovena ve výši 21 %. Vedle této základní sazby daně se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Toto základní vymezení sazeb DPH se od 1. 1. 2023 nezměnilo a platí tedy i v roce 2023. Z § 47 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Toto pravidlo platí i pro přijatou úplatu za zdanitelné plnění, u níž se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty podle § 20a odst. 2 zákona o DPH. Ustanovení § 47 odst. 2 zákona o DPH má praktický význam zejména v případě, že dochází ke změně sazby daně a před touto změnou sazby daně byla přijata záloha na zdanitelné plnění, které se uskuteční až po datu účinnosti změny sazby daně.
V § 47 odst. 3 zákona o DPH je stanovena sazba daně pro zboží, u něhož je výchozí sazbou základní sazba ve výši 21 %. U zboží, které je uvedeno v pří