Financování společnosti - zápůjčka vs. příplatek mimo základní kapitál

Vydáno: 12 minut čtení

Každá společnost se vyskytne v situaci, kdy potřebuje externí financování. Může se jednat o prvotní finanční prostředky, které potřebuje společnost získat, aby mohla začít vykonávat ekonomickou činnost, nebo o situaci, kdy potřebuje společnost financování v průběhu své životnosti. Nejtradičnějším způsobem, jak si společnosti zajišťují peněžní prostředky, je financování od společníka, který může společnosti peníze půjčit na základě smlouvy o zápůjčce nebo peníze do společnosti vloží jako příplatek. Existuje i mnoho jiných způsobů, jak si společnosti mohou obstarat finanční zdroje, v tomto článku se však budeme zaobírat výše zmíněným financováním, a především rozdíly mezi zmíněnými způsoby.

 

Financování společnosti – zápůjčka vs. příplatek mimo základní kapitál
Michal
Dvořák
 
Zápůjčka společníka společnosti
Pokud se rozhodne společník pro financování společnosti, je „obyčejná“ zápůjčka jedním z nejběžnějších řešení. Administrativně se jedná o poměrně nenáročnou variantu, která zajistí velmi rychlé poskytnutí peněžních prostředků. Je však důležité, aby každý společník znal konsekvence daného převodu peněz. Z daňového hlediska se totiž musí sledovat několik aspektů, jako například úročení zápůjčky, její splácení, vyplácení úroků atd.
Žádný zákon neukládá povinnost mít poskytnutou zápůjčku podloženou písemnou smlouvou, obecně je však písemná forma doporučena. Výjimkou je ustanovení § 13 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, které říká, že smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností (společník a jednatel jsou stejné