Navazující pracovněprávní vztahy ve zdravotním pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Dochází k situacím, kdy zaměstnavatelé kupříkladu uzavírají se zaměstnanci pracovněprávní vztahy různé povahy na dobu určitou, přičemž jsou následně tyto smlouvy či dohody u téhož zaměstnavatele (za stejných či změněných podmínek) obnovovány nebo upravovány. S ohledem na tyto skutečnosti musejí zaměstnavatelé ve zdravotním pojištění jednak adekvátně postupovat při plnění oznamovací povinnosti, to znamená zaměstnance přihlašovat a odhlašovat u zdravotní pojišťovny, jednak za ně řádně odvádět pojistné.

Navazující pracovněprávní vztahy ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Plnění oznamovací povinnosti
Ještě do konce roku 2007 bylo plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění navázáno na účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Od 1. 1. 2008 však již zdravotní pojištění má pro tento účel svoji specifickou právní úpravu, zakotvenou v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48//1997 Sb.“). Proto jsou u pracovních smluv přihlašováni zaměstnanci dnem nástupu do práce, uvedeným v pracovní smlouvě, což může být i den pracovního klidu. Takže v p"