Odepření nároku na odpočet daně v případě zapojení do podvodného řetězce

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 11. 2022 ve věci C-596/21 Finanzamt M (Étendue du droit a déduction de la TVA)

 

Odepření nároku na odpočet daně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty