Stanovení nejlepší péče je zdanitelným plněním

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 11. 2022 ve věci C-458/21 CIG Pannónia Életbiztosító

Stanovení nejlepší péče je zdanitelným plněním
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty