Poukázky nahrazující peníze

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. 11. 2022 ve věci C-607/20 GE Aircraft Engine Services

Poukázky nahrazující peníze
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
daňový p

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty