Korunové dluhopisy a zneužití práva

Vydáno: 2 minuty čtení

Jednalo se totiž o uzavřený kruh vzájemně časově a finančně bezprostředně souvisejících transakcí, při kterém se v podstatě jednalo pouze o uměle vytvořený koloběh vlastních finančních prostředků koncernu KOH-I-NOOR mezi účty dotčených společností a upisovatelů dluhopisů ve snaze získat daňovou výhodu v podobě snížení daňové povinnosti formou nákladových úroků z emitovaných dluhopisů. Z hlediska zneužití práva navíc nelze odhlédnout ani od okolnosti, že se jednalo o emisi tzv. korunových dluhopisů, u kterých bylo zdanění úrokového příjmu 15 % srážkovou daní rovno 0 Kč, neboť základ daně byl stanovován za každý jednotlivý dluhopis a zaokrouhloval se na celé koruny dolů.

 

Korunové dluhopisy a zneužití práva
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2022, sp. zn. 4 Afs 376/2021, www.nssoud.cz
V tomto případě pojali akcionáři daňově-optimalizační nápad, kde na začátku bylo snížení základního kapitálu a na konci
emise
korunových dluhopisů, které akcionáři
de facto
koupili z peněz společnosti. Zásadním důsledkem takto vytvořeného umělého konstruktu společnost nezískala žádné dodatečné peníze. A byla to právě tato skutečnost, která Nejvyšší správní soud vedla k závěru o zneužití práva. Tudíž mají-li korunové dluhopisy obstát, musí za nimi být racionální možnost získat dodatečné finanční prostředky či alespoň objektivní potřeba reorganizovat financování.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA