Chybějící DPH v zanedbatelné výši

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud v daném řetězci transakcí chybí daň z přidané hodnoty ve zcela zanedbatelné výši (zde údajně jen několik málo tisíc korun), vyvolává to pochybnosti, zda lze na celý řetězec pohlížet jako na podvodný [§ 92 odst. 5 písm. d) daňového řádu ].