Uplatňování daňové úlevy na manželku

Vydáno: 6 minut čtení

Poskytování daňové úlevy na manželku představuje významnou složku celkové platby daní fyzických osob, a je proto důležité znát všechna pravidla pro poskytování této podpory.

Uplatňování daňové úlevy na manželku
Ing.
Karel
Raiser
 
Jaké jsou podmínky?
Sleva na manžela (manželku) ve výši 24 840 Kč za zdaňovací období se poskytuje při splnění těchto podmínek:
manžel musí žít ve společně hospodařící domácnosti,
jeho vlastní příjem za zdaňovací období nesmí přesáhnout částku 68 000 Kč.
Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Podrobnější pozornost si jistě zaslouží vymezení pojmu vlastní příjem manžela, ne