Identifikace daňové ztráty (chybějící daň)

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2019, sp.zn.7 Afs 321/2018 , www.nssoud.cz

Identifikace daňové ztráty (chybějící daň)
JUDr. Ing.