Poslední výzva aneb ke konci roku 2023 dojde k propadnutí tzv. zapomenutých nemovitostí...

Vydáno: 8 minut čtení

Celá řádka nemovitostí nemá k současnému datu v České republice dohledatelného vlastníka. Nejedná se o nezanedbatelné množství, a proto doporučuji věnovat pozornost následujícímu textu, může vás totiž obohatit. Bohužel se vše začátkem příštího roku (tj. k 1. 1. 2024) změní, neboť vyprší desetileté období stanovené občanským zákoníkem, během kterého bylo možné chybějící majitele dohledat. Pokud se to nepodaří, předmětné nemovité věci automaticky na konci roku 2023 připadnou státu.

Poslední výzva aneb ke konci roku 2023 dojde k propadnutí tzv. zapomenutých nemovitostí…
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
Výše uvedené se však netýká jen pozemků a staveb, které žádného vlastníka nemají, avšak i nemovitostí, jejichž majitelé nemají v katastru nemovitostí uvedeny kompletní údaje.
Při svém posouzení jsem primárně vycházel z těchto níže uvedených právních předpisů:
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ“);
vyhl&a