Daňové řízení (zohlednění přeplatků při výpočtu úroků z prodlení)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2022, čj. 1 Afs 164/2022-37

Daňové řízení (zohlednění přeplatků při výpočtu úroků z prodlení)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,