Daňové řízení (vázanost správce daně posouzením předběžné otázky)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2023, čj. 6 Afs 125/2021-56

Daňové řízení (vázanost správce daně posouzením předběžné otázky)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud