Uplatnění progresivní daně u fyzických osob v roce 2023 a jak se mu vyhnout v rámci zákona o daních z příjmů

Vydáno: 27 minut čtení
 
Úvod

V příspěvku si ukážeme, jak se progresivní daň se sazbou 23 % uplatní v roce 2023 a jaké možnosti pro snížení základu daně skýtá zákon o daních z příjmů. Uvědomíte si, jak je důležité prověřit zvolený způsob odpisování či uplatňování skutečných či paušálních výdajů a nezapomenout na spolupracující osoby.

 
1 Princip dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob

Při zdanění příjmů fyzické osoby jsou uplatňovány dle § 16 zákona o daních z příjmů dvě sazby daně. Sazba daně 15 % se uplatní pro část základu daně do výše 48násobku průměrné mzdy a sazba daně 23 % se uplatní pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. K této změně došlo po novelizaci zákona o daních z příjmů zákonem č. 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021, kdy byla zrušena superhrubá mzda a solidární zvýšení daně a současně došlo k zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob.

Dále z § 38h odst. 2 zákona o daních z příjmů vyplývá, že sazba měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do čtyřnásobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující čtyřnásobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.

Průměrná mzda pro účely daní z příjmů je definována v § 21g odst. 2 zákona o daních z příjmů, a to jako průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro zdaňovací období 2023 se vychází z nařízení vlády č. 290/2022 Sb., kde je uveden všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč a přepočítací koeficient 1,0530 Kč. Průměrná mzda za rok 2023 tedy činí 40 324 Kč a rozhraní výše základu daně pro uplatnění sazeb daně 15 % a 23 % činí 40 324 Kč × 48 = 1 935 552 Kč.

Uplatnění dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob v rámci daňového přiznání v letech 2021 až 2023

 

Ukazatel

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

sazba 15 %

do výše 1 701 168

do výše 1 867 728

do výše 1 935 552

sazba 23 %

nad výši 1 701 168

nad výši 1 867 728

nad výši 1 935 552

průměrná mzda

35 441

38 911

40 324

nařízení vlády č.

 381/2020 Sb.

356/2021 Sb.

290/2022 Sb.

Výše základu daně pro uplatnění progresivní

Související dokumenty