Tvrzení odběratele vs. ostatní důkazní prostředky

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2019, sp. zn. 5 Afs 133/2018 , www.nssoud.cz

Tvrzení odběratele vs. ostatní důkazní prostředky
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád