Zpřístupnění know-how správci daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Stručně řečeno, pakliže měl stěžovatel v úmyslu nárokovat podporu výzkumu a vývoje v podobě odpočtu dle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů , musel být připraven strpět s tím přirozeně spjatý následek v podobě zpřístupnění relevantní dokumentace správci daně, byla-li k prověření jeho postupu při uplatnění odpočtu prováděna daňová kontrola.

 

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů