Zpracování osobních údajů při poskytování zaměstnaneckých benefitů

Vydáno: 11 minut čtení

Zaměstnanecké benefity lze definovat jako výhody poskytované zaměstnavatelem jeho zaměstnancům nad rámec mzdy nebo platu. V současném vysoce konkurenčním prostředí na trhu práce se stává získání a následné udržení kvalifikovaných pracovníků pro zaměstnavatele značně složitým. Zejména v „boji“ veřejného sektoru se soukromým se zaměstnanecké benefity mohou stát významným nástrojem, který napomůže získat zájem budoucích zaměstnanců a v průběhu pracovního poměru si tyto zaměstnance udržet.

Zpracování osobních údajů při poskytování zaměstnaneckých benefitů
JUDr.
Eva
Janečková
Zaměstnanecké benefity jsou tedy jedním z nástrojů, kterými může zaměstnavatel omezit fluktuaci stávajících zaměstnanců, ideálně je motivovat k lepším pracovním výkonům, a získat zaměstnance nové.
 
Zaměstnanecké benefity
V rámci poskytování zaměstnaneckých benefitů dochází k poskytování různých peněžních nebo nepeněžních plnění zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy (platu), přispívá k motivaci zaměstnanců, k jejich spokojenosti s pracovními podmínkami u zaměstnavatele a k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli.1)
Zaměstnanecké benefity můžeme rozdělit na:
výhody sociální povahy (životní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, mateřská škola, firemní půjčka);
v&ya

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb., zákoník práce