Zásada rychlosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2019, sp. zn. 7 Afs 519/2018 , www.nssoud.cz

Zásada rychlosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád