Kdy se firma obchodující se zbožím stává zpravodajskou jednotkou Intrastat?

Vydáno: 9 minut čtení

Unijní obchod se zbožím zavazuje osobu registrovanou k DPH nejprve sledovat obraty zboží u odeslání či přijetí. Pokud dojde k překročení hodnotového prahu, stává se takový subjekt zpravodajskou jednotkou. Víte, kdy a za jakých podmínek se osoba registrovaná k dani z přidané hodnoty stává zpravodajskou jednotkou statistiky Intrastat?

Kdy se firma obchodující se zbožím stává zpravodajskou jednotkou Intrastat?
Ing.
Vladimír
Zdražil
 
OTÁZKA č. 1
Právní úpravu vykazování unijní statistiky se zbožím Intrastat lze vyhledat nejvhodnějším způsobem v následujících legislativních zdrojích?
a)
ve vyhlášce ČSÚ k uplatňování Intrastat a celním kodexu EU,
b)
v nařízeních EU včetně prováděcích předpisů a v celním zákoně v ČR, sdělení ČSÚ definujícího vybrané zboží,
c)
pouze v příručce k vykazování Intrastat vyhotoveném Českým statistickým úřadem.
Správná odpověď: b):
Statistika Intrastat a její vykazování primárně zachycuje přesun zboží mezi j