Ne všechna daň vyčíslená na daňovém dokladu se musí uhradit

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 12. 2022 ve věci C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur a des consommateurs finals)

Ne všechna daň vyčíslená na daňovém dokladu se musí uhradit
Ing.
Jan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty