Nesplnění formality v případě trojstranného obchodu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 12. 2022 ve věci C-247/21 Luxury Trust Automobil

 

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty