Kritéria pro posouzení zapojení do daňového podvodu

Vydáno: 7 minut čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. 12. 2022 ve věci C-512/21 Aquila Part Prod Com

 

Kritéria pro posouzení zapojení do daňového podvodu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty