Věrohodnost svědecké výpovědi

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 7 Afs 267/2018 , www.nssoud.cz

Věrohodnost svědecké výpovědi
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád