Stanovení místa plnění při dodání zboží - dokončení

Vydáno: 24 minut čtení

V následujícím článku Vám přinášíme dokončení příspěvku z minulého čísla časopisu. Věnujeme se stanovení místa plnění při prodeji zboží na dálku, při pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “).

 

Stanovení místa plnění při dodání zboží - dokončení
Ing.
Zdeněk
Kuneš
 
Prodej zboží na dálku
Prodej zboží na dálku je definován v § 4 odst. 9 zákona o DPH obdobně, jako bylo definováno zasílání zboží. Prodejem zboží na dálku se rozumí přeshraniční prodej zboží v rámci Evropské unie osobě, pro kterou není pořízení zboží předmětem daně, přičemž odeslání nebo přeprava zboží je zajištěna dodavatelem zboží nebo třetí osobou, pokud dodavatel zboží do této přepravy přímo nebo nepřímo zasahuje.
Předmětem prodeje zboží na dálku může být jakékoliv zboží bez ohledu na jeho cenu. Prodej zboží na dálku nelze použít při dodání nového dopravního prostředku, vymezeného v § 4 odst. 4 písm. b) zákona o DPH a při dodání zboží, které je dodáváno včetně jeho instalace nebo montáže.
Předmětem prodeje zboží na dálku může být i zboží, které je předmětem spotřební daně.
Osobou, pro kterou pořízení zboží ve státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží není předmětem daně, je nejčastěji fyzická osoba nepodnikatel, která je koncovým zákazníkem a která si zboží zakoupila pro svoji osobní spotřebu.
Osobou, pro kterou pořízení zboží ve státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží není předmětem daně, je ale také osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud hodnota jimi pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 326 000 Kč.
Definice prodeje zboží na dálku je splněna, pokud odeslání nebo přepravu zboží k zákazníkovi zajistí dodavatel zboží nebo třetí osoba, pokud dodavatel zboží do odeslání nebo přepravy zboží přímo nebo nepřímo zasahuje.
Příklad 22
Plátce provozuje e-shop. Prodává drobnou elektroniku fyzickým osobám nepodnikatelům do různých členských států. Přepravu zboží zajišťuje plátce prostřednictvím České pošty.
Jedná se o prodej zboží na dálku.
V případě, že by odeslání nebo přepravu zboží zajišťovala sama osoba, která zboží kupuje a dodavatel by do zajištění přepravy přímo či nepřímo nezasahoval, tak se o prodej zboží na dálku nejedná.
Příklad 23
Plátce provozuje e-shop. Prodává drobné domácí spotřebiče fyzickým osobám nepodnikatelům do růz

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty