Úrok z prodlení se počítá od původního dne splatnosti daně i při jejím doměření - prověřeno soudem

Vydáno: 22 minut čtení

Všichni vnímáme, jak plyne čas a radost z toho nemáme. Včerejšek se nám nevrátí a na zítřek musíme počkat. Čas si nekoupíme, ale může se nám nehezky prodražit – jak demonstruje dnešní příspěvek. Daň totiž nestačí jen správně spočítat, uvést do daňového přiznání a zaplatit. Je zapotřebí jí státu odvést včas, ve stanovené lhůtě splatnosti. Když se opozdíme, tak si připlatíme – sankci za nesplnění časové podmínky – a čím později, tím více. O úroku z prodlení jistě slyšel každý, ale některá zákoutí této oblasti správy daní mohou nemile překvapit. Problémem jsou podobně znějící pojmy mající odlišné významy i mlhavá mnohomluvná procesní ustanovení…

 

Úrok z prodlení se počítá od původního dne splatnosti daně i při jejím doměření – prověřeno soudem
Ing.
Martin
Děrgel
 
Započtení pohledávky a dluhu
Když Jirka dluží Janě 100 Kč a Jana Jirkovi také 100 Kč, dluhy si smažou tzv. započtením. Jde o jiný způsob zániku závazku, s nímž počítá § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
„Započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí ...“
. I ve firemní praxi se běžně stává…
Příklad 1
Úhrada dluhu vzájemným zápočtem
Zedníci, s. r. o., dlouhodobě nakupují materiál v místních Stavebninách, a. s., a to tzv. na fakturu splatnou do 30 dnů od odebrání zboží. Proto když potřeboval onen obchodník opravit fasádu skladiště, tak se s důvěrou obrátil právě na Zedníky, s. r. o. Cena opravy byla 100 000 Kč. V té době stavební firma dlužila obchodníkovi za stavebniny odebrané „na fakturu“ 80 000 Kč, proto došlo v této výši ke vzájemnému zápočtu protisměrných dluhů, resp. pohledávek, takže Stavebniny, a. s., poukázaly na účet stavební firmě jen zbývající částku 20 000 Kč.
Je to praktické, logické, jednoduché a hojně využívané, proč si samoúčelně přeposílat část peněz tam a potom zpět. Při této zkušenosti bychom očekávali obdobný přístup rovněž v případě protisměrných daňových dluhů a pohledávek, které určitý daňový subjekt má vůči svému správci daně. A opět nejde o nic výjimečného…
Příklad 2
Úhrada daňového dluhu vzájemným zápočtem
ABC, s. r. o., platila čtvrtletní zálohy na daň z příjmů roku 2022 – vypočtené podle její minulé daně za rok 2021 – ovšem nakonec žel vykázala za rok 2022 daňovou ztrátu. Takže zaplacené zálohy na tuto daň se staly přeplatkem na dani 80 000 Kč. Současně je i plátcem DPH, přičemž v daném období měla firma správci daně uhradit vlastní daňovou povinnost 100 000 Kč (zjednodušeně: o kolik DPH ze zdanitelných prodejů přesahuje odpočet DPH z nákupů). ABC, s. r. o., proto přirozeně využila svého přeplatku na dani z příjmů k částečné úhradě dluhu za DPH formou vzájemného zápočtu, takže finančnímu úřadu poslala na účet pouze zbylých 20 000 Kč.
Ano, takhle je možno postupovat i na daňovém