Pozbytí statusu nespolehlivého plátce

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2018, sp. zn. 4 Afs 190/2018 , www.nssoud.cz

Pozbytí statusu nespolehlivého plátce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty