Běh lhůt o dovolených

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud lhůta pro vyjádření běží od 1. 7. 2016, správce daně považuje za dostatečnou lhůtu 39 dní, avšak z těchto 39 je zástupce daňového subjektu 18 dní na (údajně) dlouhodobě plánované rodinné dovolené, měl k této skutečnosti správce daně přihlédnout. Tvrzení o plánované rodinné dovolené je přitom v tomto případě plausibilní, neboť je notorietou, že měsíce červenec a srpen jsou obvyklými měsíci rodinných dovolených, typicky z důvodu letních prázdnin dětí na základních a středních školách i studentů na školách vysokých a obecně vzato proto, že v České republice je zvykem čerpat významnou část dovolené v létě. Zda zástupce žalobce vskutku měl zahraniční rodinnou dovolenou a zda šlo o cestu předem plánovanou, a nikoli účelovou, směřující k prodlužování daňového řízení, měl správce daně ověřit tím, že by požadoval po zástupci žalobce doložení tvrzení, jež se dovolené týkala. Pokud by byla tato tvrzení pravdivá, byl by to zásadně důvod pro prodloužení lhůty. Výsledná lhůta měla být stěžovateli prodloužena přinejmenším tak, aby čítala oněch 39 dní, nepočítaje v to dny, v nichž by zástupce stěžovatele byl na dovolené.

 

Běh lhůt o dovolených
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2022, sp. zn. 2 Afs 136/2020, www.nssoud.cz
Měsíce červenec a srpen jsou obdobím dovolených. S tím musí počítat i správce daně při prodlužování lhůt. Proto jde-li o stěžejní lhůty typu vyjádření k výsledku kontrolního zjištění, je povinností správce daně to zohlednit. To osvědčil v této věci Nejvyšší správní soud, který správce daně za jeho neochotu lhůtu dostatečně prodloužit pokáral. Praxe některých úředníků mít před prázdninami prázdný stůl se tak může vrátit jako bumerang, jakmile budou tito konfrontováni s žádostmi o významné prodloužení nad rámec doby, která z původní lhůty zbývá.