Konsolidační balíček

Vydáno: 14 minut čtení

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, tedy tzv. konsolidační nebo ozdravný balíček, tvoří nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů. Návrh zákona je souborem novel 63 zákonů, jedná se tedy o mimořádně rozsáhlý materiál.

Konsolidační balíček
Ing.
Zdeněk
Morávek
Zákon je připraven v poslanecké sněmovně k projednávání v 1. čtení jako sněmovní tisk č. 488, navržen je na pořad 71. schůze, která bude probíhat od 11. 7. 20231).
Obsahem dnešního příspěvku bude rekapitulace hlavních změn napříč všemi, zejména daňovými zákony, v následujícím příspěvku v časopisu UNES č. 9 bychom se již věnovali podrobněji některým změnám, které se budou přímo týkat neziskového sektoru. Nyní tedy přehled hlavních změn.
 
Přehled hlavních změn
 
Zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 %
Vláda navrhuje
zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %
. Současná sazba daně ve výši 19 % patří ve srovnání s EU mezi nižší sazby a zvýšením na 21 % se přiblížíme k evropskému průměru. Navýšení sazby daně o 2 procentní body bude podle úpravy rozpočtového určení daní 100% příjmem státního rozpočtu.
 
Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance
Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %.
Snížení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance v roce 2009 bylo nesystémovým krokem, který tehdy kritizovali i sociální partneři a vedlo k nerovnováze systému nemocenského pojištění. Sazba nemocenského pojištění placená zaměstnavateli se v roce 2019 snížila z 2,3 % vyměřovacího základu na 2,1 % jako
kompenzace
za zrušení kar

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů