Dokazování mimo daňovou kontrolu

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. 1 Afs 300/2017 , www.nssoud.cz

Dokazování mimo daňovou kontrolu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád