Pohled průměrného daňového subjektu

Vydáno: 1 minuta čtení

K odepření nároku na odpočet totiž postačí, prokáže-li správce daně, že průměrný daňový subjekt postupující s náležitou obezřetností by měl na základě uvedených okolností pojmout pochyby o smyslu prováděných transakcí a o jejich možném zatížení daňovým podvodem.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 7. 2022, sp. zn.