"Závadnost" virtuálních sídel

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. 9 Afs 216/2018 , www.nssoud.cz

„Závadnost“ virtuálních sídel
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty