Daň z přidané hodnoty (zvláštní způsob zajištění daně)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2023, čj. 6 Afs 30/2022-35

Daň z přidané hodnoty (zvláštní způsob zajištění daně)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud