Daň z přidané hodnoty (vědomá účast na daňovém podvodu)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2023, čj. 8 Afs 201/2021-74

Daň z přidané hodnoty (vědomá účast na daňovém podvodu)
JUDr.
Milan
Podhrázký,