Daň z příjmů (úprava základu daně)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2023, čj. 10 Afs 257/2022-60

Daň z příjmů (úprava základu daně)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud