Daň z příjmů (výzva k prokázání příjmů a slábnoucí důkazní břemeno)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2023, čj. 1 Afs 141/2022-48

Daň z příjmů (výzva k prokázání příjmů a slábnoucí důkazní břemeno)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph