Daň z přidané hodnoty (převod práva nakládat se zbožím jako vlastník)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2023, čj. 9 Afs 214/2022-77

Daň z přidané hodnoty (převod práva nakládat se zbožím jako vlastník)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.