Kdy je daňová kontrola nezákonným zásahem

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 1 Afs 79/2018 , www.nssoud.cz

Kdy je daňová kontrola nezákonným zásahem

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní